وب سایت شخصی دکتر حسنعلی مسلمان یزدی بلاگ

مطالب امتحان

مطالب امتحان درسهای مختلف سیستمهای اطلاعات مدیریت فایل مطالب کتاب  دانلود بخش BIM کتاب سیستمهای نوین در مدیریت ساخت پروژه های عمرانی مطاب مربوط به درس HSE فایل مطالب – دانلود کتاب ایمنی در...

امتحان جامع دانشجویان دکترا سازه

دانشجویان دکترا سازه، جهت امتحان جامع کتاب الگوریتمهای تکاملی نوشته دکتر نظام آبادی و نیز فصل 7 کتاب هوش مصنوعی (را به زبان انگلیسی ) مطالعه کنند. لازم به ذکر است از ترجمه دوستانتان...

پذیرش مقاله در نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

پذیرش مقاله علمی و پژوهشی در زمینه مهندسی عمران ا مدیریت ساخت با عنوان تعیین تاخیر درپروژه های‌ ساخت مترو با روش چند معیاره فازی (مطالعه موردی: پروژه متروی کرج) در مجله مهندسی عمران امیرکبیر

نمرات دکترا سازه

نمرات دکترا سازه روش تحقیق-زبان تخصصی-شماره دانشجویی 3802-16-15 1671-19-19 2239-19.5-19.5 6277-16-17 محاسبات نرم 5732-14 3989-18 2700-17 5726-17.5 6471-17 6598-15.5 3462-17.5 0191-15.5 3723-17.5 6739-16 8448-16.5 6511-17